J@M vzw organiseert activiteiten in de vrije tijd van kinderen en tieners die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. Deze kinderen en tieners zijn waardevolle individuen die ondersteuning verdienen om een volwaardige plaats in de samenleving op te kunnen nemen. Educatieve en recreatieve activiteiten in de vrije tijd van de kinderen en tieners zorgen voor een motiverende basis op weg naar maatschappelijke participatie en betrokkenheid.

We hechten veel belang aan een goede samenwerking met een netwerk van verenigingen, andere organisaties en scholen in de wijken waar we actief zijn. Onze jeugdwerkers slaan een brug tussen de kinderen en tieners en deze organisaties. Kinderen en tieners die er klaar voor zijn worden toegeleid naar andere voorzieningen, onder andere sportverenigingen, regulier jeugdwerk, …